Informatikus könyvtáros BA

A 2017 szeptemberétől felvett hallgatókra érvényes háló

A modern információmenedzser

Milyen tudásterületekkel foglalkozik?

Az itt tanuló hallgató az információ menedzselésének kiváló szakembere lesz. Tanulmányai eredményeképpen kiválóan tudja a kért információkat és szükséges dokumentumokat megtalálni, ezeket gyűjteni, feldolgozni, elemezni, rendszerezetten eltárolni, majd a kért információkat az érdeklődőkhöz eljuttatni.

Az képzés eredményeképpen az adatokból információk létrehozása az egyik fő feladata e szakma képviselőjének. Ez pedig nélkülözhetetlenné teszi munkáját számos olyan területen, ahol hatalmas számú adatokat kell eltárolni, rendszerezni, elemezni, és az adatokból információkat előállítani, és és ezeket feldolgozható formában meg is jeleníteni.

Néhány ide tartozó terület:

 • Információtárhelyek megismerése - online és offline könyvtárak, egyéb gyűjtemények
 • Hatékony információkeresés
 • Adatok elemzése, rendszerezése
 • Adatokból információ előállítása
 • Az adatok és információk előkészítése további feldolgozásra

Képes lesz megérteni és követni a modern média, informatika és technológia trendjeit, a multimédia, az internet és az adatfeldolgozás új eszközeit és folyamatait. Néhány idetartozó terület:

 • Adatbázisok tervezése, kiépítése
 • Információs rendszerek tervezése
 • Információs rendszerek és technológia megismerése, alkalmazása
 • Infokommunikációs technológiák
 • Könyvtári informatikai rendszerek és technológiák

Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készségeket szerez, amely elengedhetetlen az olyan munkaköröknél, ahol gyakori az emberekkel való kommunikáció.

Az információ közléséhez szükséges ismereteket szerez a kommunikáció és a multimédia terén.

Megismeri az információknak az internetes és más típusú elektronikus dokumentumokban való, valamint nyomtatható formájú megjelenítésének technikáit. Célja, hogy alkalmassá tehesse a kinyert információkat elemzésre és további feldolgozásra.

Néhány konkrét terület, amivel megismerkedik

 • Elektronikus dokumentumok tervezése és létrehozása
 • Interneten való adatmegjelenítés tervezése és a megvalósítás technikái
 • Vizuális kommunikáció az információátadás szolgálatában
 • Multimédiás rendszerek tervezése, fejlesztése és használata

Az informatikus könyvtárosok a nagy számban helyezkedhetnek el a különböző könyvtárakban. Itt az alábbi feladatok ellátásában vesz részt például (részletes listát lásd lentebb):

 • Információkeresés
 • Olvasók informálása, segítése, további szolgáltatások
 • Ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások
 • Különgyűjteményekkel való munka
 • Archívumok kezelése
 • Gyűjteményfejlesztés, gyűjtemények kezelése
 • Katalogizálás
 • Webfejlesztés és -karbantartás
 • Rendszerautomatizálás
 • Családfakutatás
 • Szakkutatások

Egyre nő azonban azoknak a munkahelyeknek és munkaköröknek a száma, amelyek az itt végzett szakemberek információgyűjtő, -elemző és -kinyerő képességeit igényli. Számos vállalattípus dolgozik hatalmas mennyiségű adattömeggel, amelyben való eligazodás egyre nagyobb szükséggé válik, és egyre nagyobb hozzáértést kíván. Ilyenek például a nagyvállalatok, tanácsadó cégek, információszolgáltató irodák, közönségszolgálatok, kutató cégek és egyetemek (a részletesebb listát lásd lentebb).

Milyen területeken helyezkedhet el?

 • Egyetemi könyvtárakban
 • Iskolai könyvtárakban és médiaközpontokban
 • Közkönyvtárakban
 • Szakkönyvtárakban
 • Információs szolgálatoknál
 • Információs rendszereket és technológiákat alkalmazó cégeknél
 • Kiadóknál – Elektronikus könyv- és folyóiratkiadásban

Milyen munkakörökben dolgozhat?


Egyetemi könyvtárakban

Munkakörök, feladatok – Néhány a számtalan közül

 • Információszolgáltatás a dolgozóknak és a hallgatóknak
 • Olvasószolgálat
 • Beszerzések
 • Technikai szolgáltatások
 • Katalogizálás
 • Folyamatautomatizálás
 • Indexelés/Referátumkészítés
 • Levéltár
 • Időszaki kiadványok kezelése
 • Kéziratok
 • Akadálymentesítés
 • Zeneművek kezelése
 • Metaadatolás
 • Web Design/Fejlesztés/Karbantartás
 • Digitalizáslás
 • Digitális anyagok kezelése
 • Digitális és papíralapú anyagok megőrzése
 • Speciális gyűjtemények kezelése
 • Média-szolgáltatás
 • Oktatás
 • Adminisztráció/Vezetés/Üzemeltetés
 • Kutatástámogatás
 • Kartográfiai információk szolgáltatása
 • Publikálás
 • Bibliográfiai támogatás
 • Helyi hálózat menedzselése
 • Electronikus szolgáltatások
 • Jövőkutatás
 • Gyűjteményfejlesztés
 • Oktatási technológiák alkalmazása
 • Audiovizuális anyagok kezelése
 • Információs írástudás

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Egyetemek
 • Kutatóintézetek
 • Speciális kutatóprogramok

Iskolai könyvtárakban és médiaközpontokban

Munkakörök, feladatok

 • Oktatás
 • Gyűjteménykezelés
 • Adminisztráció
 • Technikai szolgáltatások
 • Adminisztráció (iskolai szinten)

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Általános iskolák (állami, egyházi és magán)
 • Középiskolák (állami, egyházi és magán)

Közkönyvtárakban

Munkakörök, feladatok

 • Olvasószolgálat
 • Információs és referáló szolgálat
 • Fiatalok foglalkoztatása
 • Gyerekek foglalkoztatása
 • Speciális gyűjtemények kezelése
 • Technikai szolgáltatás
 • Beszerzések
 • Időszaki kiadványok kezelése
 • Gyűjteményfejlesztés
 • Katalogizálás
 • Indexelés/Referátumkészítés
 • Rendszerautomatizálás
 • Archives management
 • Web Design/Fejlesztés/Karbantartás
 • Speciális gyűjtemények kezelése
 • Adminisztráció
 • Családfakutatás

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Központi könyvtárak
 • Könyvtárszolgáltatás például öregek otthonában, börtönben, kórházakban,...

Szakkönyvtárakban & Információközpontokban

Munkakörök, feladatok

 • Indexelés/Referátumkészítés
 • Gazdasági információk elemzése és feldolgozása
 • Stratégiai információk feldolgozása
 • Tudásmenedzsment
 • Információmenedzsment
 • Kutatatócsoportokban
 • Iratkezelés, archiválás
 • Dokumentumtervezés
 • Használhatósági tervezés
 • Dokumentumok digitalizálása
 • Digitális dokumentumtárolás
 • E-mail menedzsment
 • Hipermédia, multimédia
 • Weboldalak tervezése, fejlesztése, kezelése, karbantartása
 • Vizuális tartalmak kezelése
 • Hanganyagok kezelése
 • Reprográfia
 • Antik könyvek kezelése

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Egyetemek
  • Orvosi egyetemek, karok
  • Jogi egyetemek, karok
  • Természettudományi karok
  • Bölcsészettel foglalkozó karok
  • Agrárterülettel foglalkozó egyetemek, karok
  • Gazdasági egyetemek, karok
 • Kutatóközpontok
 • Nagy kórházak
 • Nagyvállalatok
 • Ipari és tudományos gyűjtemények
 • Önkormányzatok, és állami szervezetek
 • Nonprofit szervezetek
 • Közkönyvtárak
 • Múzeumok és művészeti intézmények
 • Galériák
 • Börtönök
 • Történeti intézmények
 • Kiadók: könyvkiadással, folyóiratkiadással foglalkozó cégek
 • Hirdetéssel, PR-ral foglalkozó ügynökségek
 • Hírportálok, elektronikus média
 • Képeke szolgáltató szervezetek
 • Mozgóképstúdiók
 • Televízióstúdiók
 • Kereskedelmi cégek
 • Bankok

Információs szolgálatoknál

Munkakörök, feladatok

 • Kutatás
 • Indexelés/Referátumkészítés
 • Online információvisszakeresés
 • Információépítészet
 • Programozás, automatizálás
 • Adatbáziskezelés

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Információszolgáltató ügynökségek
 • Statisztikai cégek, hivatalok
 • Bankok
 • Kiszervezéssel foglalkozó vállalatok
 • Kutatóközpontok
 • Nagyvállalatok
 • Tanásadó cégek
 • Sajátkiadású (nem kiadó által kiadott) művek szerkesztése
 • Kutatás

Információs rendszereket és technológiákat alkalmazó cégeknél

Munkakörök, feladatok

 • Tervezés/Fejlesztés
 • Menedzsment/Üzemeltetés
 • Adatbázis-adminisztráció
 • Informatikai támogatás
 • Hálózat-adminisztráció
 • Programozás
 • Rendszerelemzés
 • Webhelyek Tervezése/Fejlesztése/Karbantartása
 • Képzések
 • Reprográfia
 • Információépítészet
 • Digitális dokumentummegőrzés
 • Személyes adatok védelmének szabályozása

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Könyvtárk: Közkönyvtárak, egyetemi és szakkönyvtárak
 • Adatfeldolgozó központok
 • Nagyvállalatok
 • Kutatóközpontok
 • Önkorményzat és kormányzat
 • Egyetemek

Kiadóknál – Elektronikus könyv- és folyóiratkiadásban

Munkakörök, feladatok

 • Adatbázisok tervezése/létrehozása/karbantartása
 • Elektronikus kiadványok terjesztése/közzététele
 • Elektronikus kiadványok tervezése
 • Elektronikus kiadványok szerkesztése, olvasószerkesztése

Milyen munkahelyekre gondolhatunk itt például?

 • Adatszolgáltató cégek
 • Statisztikai cégek, hivatalok
 • Kiadó vállalatok
 • Egyetemek, kutatóintézmények
 • Múzeumok, művészeti intézmények

Hallgatóink mondják

 • „Szerintem ez egy nagyon szép hivatás!”
 • „Nem gondoltam volna, hogy a mai könyvtár lényege az informatika és az információ keresés számos lehetősége. Ez nem jelenti azt hogy a hagyományos könyveket ne fognánk kézbe."
 • „Nagyon érdekes, volt, amikor a több ezer éves könyvtáraktól eljutottunk a mai internetes korszakig, ahol már lehetőség van arra, hogy ezeket a régi dokumentumokat digitalizáljuk és a mindenhonnan elérhessük. És ehhez a mi s itt szerzett szaktudásunkra van szükség. "
 • „A legelső könyvtári gyakorlatomon végigvezettek a könyvek között, azután rögtön a számítógépes rendszert kellett megismernem, különben nem tudtam volna tájékoztatni az olvasókat."
 • „El sem tudtam volna képzelni, hogy a könyvárakban micsoda fejlett információs rendszerek vannak, és mennyire izgalmas az adatbányászat és az adatbázis kezelés."
 • „Nagyon szeretek a könyvekkel foglalkozni! Megnyugtató lesz közöttük és velük dolgozni!”
 • „Szeretem emberekkel tölteni az időmet! Itt nagyon sok emberi kapcsolatot tudok majd kialakítani.”
 • „Nyugodt munka.”
 • „Ez egy olyan hivatás, amellyel segíthetjük az új generációt,… minden generációt.”
 • „Az informatika lehetővé teszi a hatékony információkeresést. Elképesztő, mennyi információhoz lehet hozzájutni! Nagyon sok területről tanulok nagyon sokat munka közben is!”
 • „Feladatomnak tartom, hogy közelebb hozzam mások szívéhez is a könyvtárat!”
 • „Értékes és felbecsülhetetlen kéziratokhoz és könyvekhez juthatnak hozzá, amelyek mások számára eredetiben nem láthatóak.”
 • „Azért szeretek ide járni, itt tanulni, mert találkozom azzal a világgal, melyet a könyvek és az olvasás jelent számomra. Találkozik az olvasás meghittsége a technikai lehetőségekkel. És ez jó!”