Kutatási irányok

Az Informatika Kar kutatási irányai az informatika és határterületei számos részére terjednek ki. Az egyes irányok tanszékekhez és kutatócsoportokhoz tartoznak.

A főbb kutatások szakterületek szerint az alábbiak:

  • A számítógéptudomány területén: komputeralgebra és kriptográfia, matematikai logika és mesterséges intelligencia alapjai, formális nyelvek és automaták, nem-hagyományos számítási modellek.
  • A képfeldolgozás terén: ember-gép kapcsolat, orvosi-biológiai képfeldolgozás, számítógéppel segített geometriai modellezés.
  • Az informatikai rendszerek terén: informatikai rendszerek hatékonysági vizsgálata, hálózatok modellezése, beágyazott rendszerek.
  • Az információtechnológia terén: Objektumorientált és azon túli technológiák, adatbázis rendszerek, web modellezés.
  • Az alkalmazott matematika terén: statisztikai modellek és alkalmazásaik, sztochasztikus folyamatok, numerikus módszerek.
  • A könyvtárinformatika terén: könyvtár- és olvasásszociológia, információkeresés és visszakeresés elméleti és gyakorlati kérdései.