Gyires Béla Tananyagtár

A Kar oktatói igen sok jegyzetet írtak az elmúlt évtizedek során. Az alábbiakban ezeket, illetve kari vezetésű tankönyvpályázatokban készült tananyagokat soroljuk fel, melyek elérhetőek a kari tananyagszerverünkön.

Adatbányászat

 • Adatbányászati esettanulmányok Fülöp András, Gonda László, Dr. Ispány Márton, Dr. Jeszenszky Péter, Dr. Szathmáry László 2014 (html jegyzet)

  • A RapidMiner és a SAS Enterprise Miner bemutatása esettanulmányokon keresztül
 • Bevezetés az adatbányászatba Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar 2011 (html jegyzet)

  • adatbányászat, adatfeltárás, döntési fák, szabályalapú osztályozás, legközelebbi szomszéd osztályozás, Bayes-féle osztályozás, neurális hálók, asszociációs elemzés, gyakori elemhalmazok, klaszteranalízis
  • Digitális Tankönyvtár
 • Bevezetés az adatbányászatba előadásfóliák Ispány Márton 2011 (html jegyzet)

 • Case Studies in Data Mining Fülöp András, Gonda László, Dr. Ispány Márton, Dr. Jeszenszky Péter, Dr. Szathmáry László 2014 (html jegyzet)

  • Using RapidMiner and SAS Enterprise Miner through case studies

Adatbázisok

 • Adatbázis példatár Barabás Péter, Kovács László, Szűcs Miklós 2011 (html jegyzet)

  • Tervezési, modellezési feladatok. SQL feladatok. OO modellezés. DBMS telepítés, karbantartás. PL/SQL. Tárolt eljárások, függvények, aktív elemek. Alkalmazás programozói interfészek (API). ORM framework-ök, perzisztencia felületek. LINQ. Megoldások. Animációk.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Adatbázis-adminisztráció Vágner Anikó, Juhász István 2011 (html jegyzet)

  • A jegyzet átfogó bevezetést nyújt az adatbázis-adminisztráció alapvető fogalmaiba, technikáiba, eszközeibe.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Advanced Database Systems - Lecture Notes Dr. Adamkó Attila 2014 (html jegyzet)

  • Lecture notes for the Advanced Database Systems course held by University of Debrecen, Faculty of Informatics (XML, XPath, Xquery, XDM)
 • Fejezetek az adatbázisrendszerek elméletéből Kósa Márk, Pánovics János 2011 (html jegyzet)

 • Fejlett Adatbázis Technológiák - Jegyzet Dr. Adamkó Attila 2013 (html jegyzet)

  • Fejlett adatábzis technológiák tantárgy jegyzete a Debreceni Egyetem Informatikai Karán oktatott tárgyhoz (XDM, XML, XPath, XQuery)

Információ-technológia

 • Információs rendszerek menedzselése Dr. Fazekas Gábor, Sterbinszky Nóra 2014 (html jegyzet)

  • Az IT infrastruktúra, mint a vállalati profit forrása. A legjobb gyakorlat koncepció. Az ITIL kialakulása és folyamatai. Kapcsolatok az egyes folyamatok között. Szolgáltatás támogatás, szolgáltató pult, esettanulmányok, szoftvertámogatás, Omnitracker
 • Internet Tools and Services - Lecture Notes Dr. Adamkó Attila 2014 (html jegyzet)

  • Shows the history of the internet, its actual characteristics, and its future;; the Semantic Web (web, web services, web engineering, IoT)
 • Operating Systems - Lecture Notes Dr. Adamkó Attila 2013 (html jegyzet)

  • Lecture notes for the Operating Systems courses taken by Faculty of Informatics, University of Debrecen
 • SAP Rendszerüzemeltetés Rácz Anett 2013 (pdf jegyzet)

  • Ebben a kurzusban megismerkedhetünk azokkal az alapvető rendszeradminisztrációs feladatokkal, amik elengedhetetlenek egy SAP adminisztrátor számára. A kurzus előzetes SAP GUI navigációs ismereteket feltételez.
 • SAP System administration Rácz Anett 2013 (pdf jegyzet)

  • In this course we aim to describe the general system administration tasks that are essential for an SAP administrator. Advanced navigation knowledge in SAP GUI is required to begin this course.
 • Szoftvertechnológia Panem Könyvkiadó Kft. 2014 (html jegyzet)

 • Szolgáltatás-Orientált Architektúra Bieberstein, Bose, Fiammante, Jones, Shah 2009 (html jegyzet)

  • A Service-Oriented Architecture (SOA) Compass;; Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap fordítása
 • Windows Server 2008 R2 menedzselése Wagner György 2011 (html jegyzet)

  • Bevezetés. A Windows termékvonala. A Windows Server 2008 R2 és kiadásai. Számítógépek és logikai csoportok. Az installálási előkészületek. Az installálás lépései. Bejelentkezés, kijelentkezés, jelszómódosítás. Felhasználók, csoportok. Tartományvezérlő létrehozása. Gyakorlatok.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Operációs rendszerek Dr. Fazekas Gábor 2011 (html jegyzet)

  • Számítógépes rendszerek;; szerkezeti jellemzők, Operációs rendszerek;; áttekintés, Processzus leírás és vezérlés, Szálak, mikrokernelek, Folyamat szinkronizáció, Holtpont és éhezés, Memóriagazdálkodás, Virtuális memória, Egy- és többprocesszoros folyamatütemezés, I/O kezelés és lemezütemezés, Állomány-(fájl)-kezelés, Operációs rendszerek védelmi kérdései
  • Digitális Tankönyvtár
 • Operációs rendszerek gyakorlat Dr. Adamkó Attila 2010 (html jegyzet)

  • A jegyzet az operációs rendszerekkel kapcsolatos gyakorlati ismereteket tartalmazza (operációs rendszerek, fájlok és fájlrendszerek, állomány- és folyamatkezelés, archiválás, batchek, shell programozás)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Bevezetés a számítógép architektúrákba Gál Zoltán 2011 (pdf jegyzet)

  • A Számítógép architektúrák c. tárgy elméleti és gyakorlati anyaga (integrált áramkörök, digitális technika, számítógép felépítése, rendszersínek, központi egységek, perifériák, szuperszámítógépek)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Bevezetés az Informatikába Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin, Dr. Terdik György, Dr. Terdik György, Dr. Kátai Zoltán 2011 (html jegyzet)

  • Számrendszerek; A számítógép mint adatfeldolgozó eszköz; Adatábrázolás a számítógépen; A számítógép felépítése; Számítógéphálózatok; A szoftver; Az operációs rendszer; Algoritmusok; Programozás C nyelven; Alkalmazások;
  • Digitális Tankönyvtár

Matematikai alapozás

 • A jelfeldolgozás matematikai alapjai Kovács György 2014 (html jegyzet)

  • A jegyzet tárgya az olvasó bevezetése digitális jelfeldolgozás matematikai hátterét alkotó eszközök elméletébe és gyakorlatába. A jegyzet első fejezeteiben áttekintjük a Fourier-elmélet bevezetéséhez szükséges matematikai alapokat, majd bevezetjük a Fourier-együtthatók fogalmát absztrakt belsőszorzatterekben. Ezt követően bevezetjük a Fourier-sorfejtés, majd a Fourier-transzformáció eszközrendszerét, s végül eljutunk a diszkrét Fourier-transzformációhoz, ami a digitális jelfeldolgozás egyik leggyakrabban használt matematikai eszköze. A diszkrét Fourier-transzformáció bevezetése előtt megismerkedünk a mintavételezés kérdéseivel és eredményeivel, majd a diszkrét Fourier-transzformációt követően további ortogonális transzformációkkal, nevezetesen a diszkrét koszinusz transzformációval, a diszkrét Walsh--Hadamard-transzformációval és a wavelet transzformációkkal ismerkedünk meg röviden.
 • A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása Pásztorné Varga Katalin, Várterész Magda, Sági Gábor 2003 (html jegyzet)

  • Matematikai alapfogalmak. A logikáról általában. A logika meghatározásáról. Rövid történeti áttekintés. A logikai nyelvekről. Általános tudnivalók – megjegyzések. Néhány matematikai diszciplína logikai nyelve. A matematikai logika leíró nyelve. Az ítéletlogika. Az ítéletlogika nyelve – szintaxis. Az ítéletlogika nyelve – szemantika. Ítéletlogikai törvények. Szemantikus következményfogalom. Az ítéletlogika strukturális tulajdonságairól. Az elsőrendű logika. Elsőrendű logikai nyelvek – szintaxis. Elsőrendű logikai nyelvek – szemantika. Elsőrendű logikai törvények. Szemantikus következményfogalom. A logika szintaktikus tárgyalása. Bizonyításelmélet. Gentzen-stílusú kalkulusok. Rezolúciós elv – rezolúciós kalkulus. A tablók módszere – tablókalkulus. Alkalmazások. Formalizálás – problémamegoldás. A logikai programozásról.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Differenciálegyenletek Lajkó Károly (pdf jegyzet)

 • Diszkrét matematika Baran Ágnes (pdf feladatgyűjtemény)

 • Diszkrét Matematika I Bácsó Sándor (pdf jegyzet)

 • Diszkrét Matematika I - példatár Orosz Ágota és Kaiser Zoltán (pdf feladatgyűjtemény)

 • Diszkrét Matematika II Bácsó Sándor (pdf jegyzet)

 • Diszkrét Matematika II - példatár Orosz Ágota és Kaiser Zoltán (pdf feladatgyűjtemény)

 • Kalkulus I Lajkó Károly (pdf jegyzet)

 • Kalkulus I - példatár Lajkó Károly (pdf feladatgyűjtemény)

 • Kalkulus II Lajkó Károly (pdf jegyzet)

 • Kalkulus II - példatár Lajkó Károly (pdf feladatgyűjtemény)

Könyvtár-tudomány

Oktatás-tanulás

 • Elektronikus oktatási környezetek Dr. Fazekas Gábor, Balla Tibor, Dr. Kocsis Gergely 2014 (html jegyzet)

  • Manapság rengeteg szövegkörnyezetben elhangzik az a kifejezés, hogy e-learning, sokszor helytelenül használva, félreértelmezve, vagy nagyon sajátos értelmet kölcsönözve ennek a szónak. Az elmúlt évek során rengeteg koncepció került kidolgozásra, melyek újabbnál újabb fogalmat, hoztak be az e-learning világába, egyre átláthatatlanabbá téve, ezt az egyébként túlterhelt fogalmi rendszert. Mindezek ellenére az e-learning mai napig nem rendelkezik teljesen egységes és kiforrott fogalmi meghatározással, ennek oka a terület újdonsága, sokfélesége, és a megjelenése óta folyamatos átalakulások. Jelen jegyzet feladata, hogy betekintést nyújtson a tanárszakos hallgatóknak az e-learning világába, mind elméleti, mind gyakorlati oldalról. Jelen jegyzet elsősorban leendő, vagy már dolgozó középiskolai tanárok számára készült, akik reményeink szerint sikerrel alkalmazzák az itt leírtakat a középiskolai oktatási feladatok kiegészítésére és segítésére. A jelenlegi magyar közoktatási rendszerben nem elfogadott a tiszta e-learning használata, egyelőre ez nem is cél. Viszont a mindennapi oktatásban a kevert e-learning rengeteg lehetőséget rejt, mind a hallgatók, mind az oktatók számára.
 • Hogyan írjunk PTI BSc szakdolgozatot? Dr. Aszalós László 2013 (html jegyzet)

  • A képzést megkoronázandó mestermű elkészítéséhez nyújt segítséget a jegyzet, kezdve a téma és a témavezető kiválasztásától a védésre felkészítésig. Hasznos tanácsokat ad a tervezés, fejlesztés folyamatához, a dolgozat szövegének elkészítéséhez, melyek segítségére lehetnek mind a nappali, mind a levelező tagozatos hallgatóknak.

Operációkutatás és numerikus módszerek

 • A numerikus módszerek néhány fejezete Jeney András 2011 (html jegyzet)

  • Gyakorlati problémák megoldásának fázisai. Mátrixszámítási összefoglaló. A klasszikus hibaszámítás alapjai. A négy alapművelet eredményének hibabecslése. Egy- és többváltozós valós függvények elsőrendű hibabecslése. A lebegőpontos aritmetika modellje. A számábrázolás és az alapműveletek kerekítési hibájának becslése. Algoritmus a kerekítési hibák halmozódásának kompenzálására. A feladatérzékenység és a numerikus stabilitás. Direkt és inverz hibák. A kondíciószám. A kerekítési hibák, mint öröklött hibáknak való értelmezése. Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány direkt módszere;; Gauss-elimináció, LU-módszer, Cholesky-módszer. Az elimináció alkalmazása determináns kiszámítására és mátrixinvertálásra. Iteratív módszerek lineáris egyenletrendszerekre;; a Jacobi- és a Seidel-iteráció. Elégséges feltételek a konvergenciára és hibabecslés. Lineáris egyenletrendszerek hibaanalízisei;; tételek és gyakorlati alkalmazásuk az érzékenységvizsgálat területéről. Utólagos hibabecslések. A közelítő megoldás iteratív javítása. Bevezető ismeretek a MATLAB matematikai szoftver alkalmazásába. Néhány algoritmus MATLAB programja. Kidolgozott példák és gyakorlásra ajánlott feladatok. Előadásvázlatok fóliákon.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Bevezetés a numerikus matematikába Fazekas István (pdf jegyzet)

 • Hiperbolikus programozás Bajalinov Erik (pdf jegyzet)

 • Lineáris dinamikai rendszer négyzetes veszteséggel Arató Mátyás, Baran Sándor és Fazekas Gábor (pdf jegyzet)

 • Nemlineáris optimalizálás Dr. Házy Attila 2001-2004 (html jegyzet)

  • A jegyzetben a nemlineáris optimalizálással kapcsolatos legfontosabb részeket tekintjük át. Egy bevezetés után a következő fejezetben leírjuk a később felhasználásra kerülő definíciókat, tételeket, jelöléseket. Ezután az általános nemlineáris optimalizálási feladatok osztályozása és megoldási módszerei találhatóak különböző feltételek esetén. A negyedik fejezetben a legfontosabb egy és többváltozós minimumkereső eljárásokkal kapcsolatos eredményeket, algoritmusokat gyűjtöttük össze, és példákkal illusztráltuk a működésüket. A következő fejezetben az optimalizálás játékelméleti alkalmazásával ismerkedhetünk meg. A hatodik fejezetben az egészértékű programozási feladat megoldási módszereit (vágások, korlátozás és szétválasztás) gyűjtöttük össze. Végül az utolsó fejezetben betekintést nyújtunk a gráfokon történő optimalizálási feladatokba (minimális feszítőfa, legrövidebb utak keresése). A jegyzet egy 100 feladatot tartalmazó feladatgyűjteménnyel és irodalomjegyzékkel zárul.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Neurális hálózatok Dr. Fazekas István 2013 (html jegyzet)

  • Ez a jegyzet a Debreceni Egyetemen informatikus és matematikus diákok számára tartott Neurális hálózatok tantárgyhoz készült. Lényegében az előadások anyagát tartalmazza, de a gyakorlatok jelentős részét is lefedi. A jegyzet által tartalmazott anyag az alábbi (fejezetenként haladva). A Rosenblatt-féle perceptron; a többrétegű perceptron (Multi Layer Perceptron, MLP); a radiális bázis függvények (Radial Basis Function, RBF); a tartó vektor gépek (Support Vector Machine, SVM). Az Appendix a matematikai hátteret, főleg az optimalizálási módszereket foglalja össze. Számos ábra és kidolgozott példa is segíti a megértést. A fejezetek végén több kitűzött feladat áll, amelyek megoldása, vagy megoldási útmutatója a jegyzet végén található.
  • pdf változat
 • Operációkutatás 1 2https://gyires.inf.unideb.hu/KMITT/b17) Dr. Bajalinov Erik, Bekéné Rácz Anett 2010-2011 (html jegyzet)

  • Célunk, hogy a hallgatók megismerjék a legelterjedtebb operációkutatási algoritmusokat, szoftvereket, bepillantást nyerjenek azok való életbeli alkalmazásaiba és képesek legyenek önállóan különböző problémákra matematikai modellt felépíteni és megoldani. (I. kötet;; szimplex módszer, bázismegoldás, dualitás, érzékenységi analízis, szállítási feladat, egészértékű programozás, hiperbolikus programozás, solver, LinGo, II. kötet;; Modellezés egészértékű változókkal, Szakaszonként lineáris függvények modellezése, Ütemezési feladat, Leszabási és pakolási feladat, Többperiódusú pénzügyi tervezési feladat, Hálózati feladatok, Halmazlefedési feladat, Utazó ügynök feladat, Keverési feladat, Módosított szimplex módszer, Duális szimplex módszer, Többcélú lineáris programozás, Nemlineáris optimalizálás, Szeparábilis célfüggvény, Gradiens módszer)
  • Digitális Tankönyvtár 1
  • Digitális Tankönyvtár 2
 • Operációkutatás I. Glevitzky Béla (pdf jegyzet)

 • Operációkutatás II. Glevitzky Béla (pdf jegyzet)

Pénzügyi matematika

Programozás, programozási nyelvek

 • Bevezetés az ABAP programozásba Vágner Anikó 2012 (pdf jegyzet)

  • A tananyagot azoknak az olvasóknak ajánlom, akik rendelkeznek némi előismerettel, azaz olvasták és alkalmazni tudják a Bevezetés az ERP rendszerekbe és a navigáció alapjai az SAP-ban című tananyagot, ismernek egy magasszintű programozási nyelvet (C, Java, C#, PL/SQL) és tudnak SQL utasításokat írni. A tananyag nem ad teljes ismeretet az ABAP programozásról, néhol egyszerű példákon át vezeti be az olvasót egy adott eszköz használatába, illetve nem tartalmazza az ABAP nyelv minden eszközét.
 • C példatár Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János 2005 (html jegyzet)

  • A C példatár tankönyv, a C programozási nyelv gyakorlati alkalmazásába nyújt betekintést. A legegyszerűbb példáktól kezdve a nemzetközi programozói versenyeken előforduló feladatokig vezeti végig az olvasót, bemutatva a nyelv kínálta lehetőségeket egy-egy probléma vagy algoritmus hatékony kódolására.
  • Digitális Tankönyvtár
 • C# feladatgyűjtemény Kovács Emőd, Radványi Tibor, Király Roland, Hernyák Zoltán 2011 (html jegyzet)

  • Az adatok be és kivitele, és az elágazások. Ujjgyakorlatok. Ciklusokhoz kapcsolódó feladatok. Számok és sorozatok. Vektorokkal és azok kezelésével kapcsolatos feladatok.A foreach ciklussal kapcsolatos feladatok. Ciklusok és vektorok használata összetett szöveg elemzésére. Mátrixok feltöltésével kapcsolatos feladatok. Numerikus műveletek mátrixokkal. Mátrixok vizsgálata. Transzformációs mátrixok. A mágikus és bűvös négyzetek. Képernyőkezeléssel kapcsolatos feladatok. Listák feltöltésével kapcsolatos feladatok. Listákkal kapcsolatos feladatok. Rekordok és listák együtt. Windows Form. Adatkezelés. Grafikai feladatok.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Case study in system development - Notes Kollár Lajos, Sterbinszky Nóra 2014 (html jegyzet)

  • Shows the major steps of analysis and design activities of the software design lifecycle.
 • Communication Foundation - Elosztott programozás Microsoft.NET környezetben Hernyák Zoltán 2011 (html jegyzet)

  • Ebben a jegyzetben áttekintjük a hagyományos (szekvenciális), a párhuzamos és az elosztott alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos problémákat, alapfogalmakat.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Funkcionális nyelvek Király Roland 2011 (html jegyzet)

  • A funkcionális programozási nyelvek világa még a programozók között sem igazán közismert, ezért ez a jegyzet három ismert funkcionális nyelvvel foglalkozik. Ezek a nyelvek az Erlang, a Clean és az FSharp.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Informatikai versenyfeladatok Kádek Tamás, Dr. Kósa Márk, Dr. Pánovics János 2014 (html jegyzet)

  • gráfalgoritmusok, aritmetika, algebra, sztringkezelés
 • Introduction to ABAP programming Vágner Anikó 2012 (pdf jegyzet)

  • The readers of this material are supposed to have read and can apply the knowledge of Introduction to ERP and Navigation in SAP material, moreover, to be acquainted with a programming language such as C, Java, C# or PL/SQL, additionally to be familiar with SQL statements.
 • Mesterséges intelligencia a gyakorlatban bevezetés a robotfoci programozásba Bátfai Norbert 2011 (html jegyzet)

  • Bevezetés. A 2D szimulációs liga. Agent2D. Atan. Atan-1.0. Atan alapú csapatok. Atan 1.0 alapú csapatok. Agent2D alapú csapatok.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Mobil programozás Bátfai Norbert 2010 (html jegyzet)

  • A játékok felélesztése. A játékok erőforrásainak lecserélése. A játékok továbbfejlesztése. A játékok portolása. LEGO robotok Java programozása.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Párhuzamos algoritmusok Dr. Olajos Péter 2011 (html jegyzet)

  • A jegyzet célja, hogy a párhuzamosítási lehetőségek mellett azok implementálási megoldásait is bemutassa. Több környezetben kerül bemutatásra a programozási lehetőségek használata, több mintaprogram és feladat segíti a megértést.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Paternoster of Programmers Reloaded Dr. Bátfai Norbert 2011 (html jegyzet)

  • programming, kernel programming, network programming, C++, Java, Python, AspectJ, robot soccer, MINIX, GNU/Linux
 • PL/SQL programozás Gábor András, Juhász István 2007 (html jegyzet)

  • Jelen könyv a 2002-ben megjelent PL/SQL-programozás – Alkalmazásfejlesztés Oracle9i-ben könyv javított,átdolgozott, a 10g verzióba beépített új eszközöket is tartalmazó változata, amely a PL/SQL nyelv lehetőségeit tárgyalja, kitérve az alapvető nyelvi eszközök ismertetésére és azok használatára a gyakorlatban.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Prolog feladatgyűjtemény Aszalós László, Battyányi Péter 2011 (html jegyzet)

  • A Mesterséges intelligencia nyelvek című tantárgy gyakorlataihoz kapcsolódó feladatatok és megoldásaik (családi kapcsolatok, programtesztelés, listakezelés, rekurzív adatszerkezetek, állapottér-reprezentáció, nyelvészeti feladatok, kényszer-kielégítés, Euler project)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Prolog programozási nyelv Dr. Aszalós László 2013 (html jegyzet)

  • A Prolog programozási nyelv a nyolcvanas évek óta kissé visszaszorult, viszont érzésünk szerint a programozással ismerkedők sokat profitálhatnak azáltal, hogy nem a hogyant, csak a mit kell megadniuk. A könyv gyakorlati példákon ismerteti meg a nyelvet az olvasóval, kihagyva a sokak által nem szeretett logikai hátteret. Érdemes összehasonlítani a jegyzetben szereplő kódokat más programnyelvek hasonló funkciót ellátó kódjaival;; a Prolog tömörsége, lényegre törő megfogalmazása hasznára válik a programozónak. A jegyzetet kiegészíti a Tankönyvtárban fellelhető feladatgyűjtemény.
 • Programming languages István Juhász 2011 (html jegyzet)

  • The present book analyzes the features, concepts, philosophy, and computational models of high level programming languages. Specifically, it will focus on the particular elements of languages with a significant impact (FORTRAN, COBOL, PL/I, Pascal, Ada, C, Java, C#, Prolog).
  • Digitális Tankönyvtár
 • Programozási technológiák – Jegyzet Kollár Lajos, Sterbinszky Nóra 2014 (html jegyzet)

  • Programozási technológiák tantárgy jegyzete a Debreceni Egyetem Informatikai Karán oktatott tárgyhoz
 • Programozó Páternoszter újratöltve Dr. Bátfai Norbert 2011 (html jegyzet)

  • programozás, kernel programozás, hálózati programozás, C++, Java, Python, AspectJ, robot soccer, MINIX, GNU/Linux
 • Shell vagy héjprogramozás Szabó László Zsolt 2011 (html jegyzet)

  • A UNIX terminál használata; A fájlrendszer; Alapfogalmak a héj (shell) használatához; A héj változói; Vezérlő szerkezetek; Reguláris vagy szabályos kifejezések alkalmazása; Különböző héj szerkezetek; A sed folyamszerkesztő; Az awk; Folyamatok kezelése; Hibakeresés héjprogramokban; A getopts függvény
  • Digitális Tankönyvtár
 • Szoftverfejlesztés Ficsor Lajos, Krizsán Zoltán, Mileff Péter 2011 (html jegyzet)

  • Szoftverfejlesztés módszertana, szoftverfejlesztés modellezése, életciklus modellek, fejlesztési módszertanok, analízis és tervezés, UML, tervezési minták, verifikáció
  • Digitális Tankönyvtár
 • XML sémanyelvek Jeszenszky Péter 2011 (html jegyzet)

  • Alapfogalmak. Egyszerű típusok (adattípusok) fogalmai. Egyszerű típusok (adattípusok) használata és származtatása. Komplex típusok. Azonossági megszorítások. Névterek. További lehetőségek. Példányok. Esettanulmány. Beépített adattípusok. Korlátozó adattípus-tulajdonságok. Sémadokumentumok manipulálása.
  • Digitális Tankönyvtár
 • XML technikák II Kovács László 2011 (html jegyzet)

  • Az XSLT nyelv áttekintése. Az XSLT működési elve. Az XSLT parancsai. Az XQuery működési modellje. Az XQuery lekérdezési parancsai. Adatkezelő funkciókkal való kibővítés. Az XSL-FO nyelv elemei. Feladatok, példák.
  • Digitális Tankönyvtár

Számítógépes grafika

 • Görbék és felületek modellezése Juhász Imre 2011 (html jegyzet)

  • A jegyzet célja a görbék és felületek számítógéppel támogatott tervezését magába foglaló bevezető kurzusok támogatása. Az anyag igyekszik kihasználni elektronikus terjesztésből fakadó előnyöket, mint pl. a színek használata, a mozgatható ábrák, valamint a szövegből indítható demonstrációs programok. A tananyag megértéséhez alapvető lineáris algebrai, analízisbeli és természetesen geometriai ismeretek szükségesek, melyek azonban nem haladják meg a BSc alapkurzusok során elsajátítható ismeretek szintjét. A jegyzet kilenc fejezete az alább felsorolt témakörökkel foglalkozik. Az első és második fejezet témája a görbék leírása, interpoláló görbék, ezen belül;; Lagrange-interpoláció, Hermite-ív, interpoláló szplájnok, Catmull-Rom-szplájn, Overhauser-szplájn, Ferguson-szplájn, interpoláló görbék paraméterezése. A harmadik fejezet a Bézier-görbéket tárgyalja részletesen;; de Casteljau-algoritmus, Bernstein-polinom, a görbe deriváltja, kettévágása, Bézier-szplájn, fokszámnövelés, interpoláció Bézier-görbével. A negyedik fejezet témája a B-szplájn-görbe. A hozzá tartozó témák a normalizált B-szplájn alapfüggvény és tulajdonságai;; többszörös csomóértékek, derivált, lineáris függetlenség; a B-szplájn-görbe, de Boor-algoritmus, a görbe deriváltja és folytonossága, csomóérték beszúrása, fokszámnövelés, periodikus B-szplájn-görbék, interpoláció B-szplájn-görbével. Az ötödik fejezet a racionális Bézier- és B-szplájn-görbéket ismerteti. A hatodik fejezet témája a kontrollpont alapú görbemodellezés. Ez a fejezet gyakorlatilag a korábban tárgyalt görbeleírások közös tulajdonságait kiemelve, egy általános egységes környezetbe helyezi őket. A hetedik fejezet a felületek leírásának néhány kérdésével foglalkozik, valamint a vonal-, a mozgó görbe által súrolt és a görbék tenzori szorzataként előállított felületekkel. A nyolcadik fejezet a Coons-foltokat tárgyalja. A kilencedik fejezete témája a tenzori szorzattal adott felületek legismertebb fajtája, a Bézier- és B-szplájn-felület, valamint ezek racionális változata. A jegyzetet a mellékelt programok használatát segítő függelék és a további ismeretek megszerzését segítő irodalomjegyzék zárja.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Komputergrafika - Matematikai alapok Dr. Kovács Emőd 2011 (html jegyzet)

 • Számítógépi geometria Kovács Zoltán 2011 (html jegyzet)

  • A tananyag a klasszikus ábrázoló geometriai leképezéseket valamint a görbe és felületmodellezés alapjait tárgyalja. Az olvasó megismeri a tér síkra történő klasszikus leképezéseinek analitikus geometriáját, különös tekintettel a komputergrafikai alkalmazások igényeire. A görbe és felületmodellezés alapjainak elsajátítása során az olvasó betekintést nyer a szabadformájú görbék és felületek modellezésének néhány approximációs és interpolációs eljárásába.
  • Digitális Tankönyvtár

Számítógépes hálózatok

 • A sorbanállási elmélet alapjai Sztrik János (pdf jegyzet)

 • Informatikai rendszerek modellezése Dr. Sztrik János 2011 (html jegyzet)

  • Jelen segédlet a megbízhatóság-elméleti és sorbanállási problémákra koncentrálva a legfontosabbnak ítélt eljárásokat és megközelítéseket tárgyalja. Az összeállított Markovi-szintű modellek felépítése csupán alapvető valószínűségszámítási ismereteket tételez fel. Betekintést nyújt a modellalkotásba, a képletek származtatásába, kiszámításába és az eredmények kiértékelésébe. A jegyzete célja, hogy az olvasókat megismertesse a sztochasztikus modellezés alapvető fogalmaival, eszközeivel és eljárásaival. (valószínűségi változók, sztochasztikus modellezés, megbízhatóság-elmélet, generátor-függvény, Laplace-transzformált, Markov-láncok, sorbanállási elmélet, végtelen-forrású rendszerek, véges-forrású rendszerek, hatékonysági elemzés, Java-applet)
  • Digitális Tankönyvtár
 • MACOM programismertető 1994 Almási Béla és Sztrik János (pdf jegyzet)

 • Modeling and Analysis of Infocommunication Systems Dr. Sztrik János 2012 (html jegyzet)

  • random variables, stochastic modeling, reliability theory, generating function, Laplace-transform, Markov chains, queueing theory, infinite-source systems, finite-source systems, performance evaluation, Java applets
 • Számítógép-hálózatok Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall 2013 (html jegyzet)

  • A Computer Networks. Fifth Edition fordítása
 • Számítógép-hálózatok oktatási segédlet Almási Béla 2011 (html jegyzet)

  • Alapfogalmak. Fizikai réteg. Adatkapcsolati réteg. Hálózati réteg. IP forgalomirányítás. Szállítási réteg. Alkalmazási réteg.
  • Digitális Tankönyvtár

Számítógép-tudomány

 • A mesterséges intelligencia alapjai Az előadások mellé vetített anyag Várterész Magda 2011 (html jegyzet)

  • mesterséges intelligencia, állapottér-reprezentáció, állapottérgráf, Módosítható és nemmódosítható megoldáskereső módszerek, kétszemélyes stratégiai játékok, lépésajánló algoritmusok, stratégia, minimax, negamax, problémaredukciós reprezentáció
  • Digitális Tankönyvtár
 • Adatstruktúrák és algoritmusok Házy Attila, Nagy Ferenc 2011 (html jegyzet)

  • A jegyzet bevezetés az adatstruktúrák és algoritmusok területére. Az absztrakt adattípus, adatstruktúra és algoritmus fogalmától elindulva különböző adatstruktúrákra vizsgálja az egyes algoritmusokat és azok hatékonyságát, mely utóbbin az időbonyolultságot értjük. Egyszerű adattípusokat (szám, karakter, logikai mennyiség, ...) és összetetteket (sorozat, hasító tábla, fák, gráfok, ...) is tárgyal. Kitér ezen struktúrák számítógépes realizációira és azok sajátosságaira. A jegyzetben számos ábra és példa található, valamint vannak megoldásra javasolt feladatok is.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Dudás László 2011 (html jegyzet)

  • Áttekintés a mesterséges intelligencia alkalmazásáról a humanoid robotok tárgykörében, gépi látás, beszédfeldolgozás. Tanulás módszerei a számítógépi játékokban.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Algoritmusok Aszalós László, Herendi Tamás 2011 (html jegyzet)

  • A könyv 13 fejezetben ismerteti az algoritmusokkal kapcsolatos alapfogalmakat (algoritmusok fogalma, algoritmusok elemzése, Turing-gép, keresések, Rendezések, dinamikus halmazok, elemi adatszerkezetek, hasító táblázatok (hash), diszjunkt halmazok, gráfalgoritmusok, mintaillesztés, dinamikus programozás, mohó algoritmus, korlátozás és elágazás, visszalépéses programozás)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Algorithms of informatics1 2 3 Iványi Antal 2001-2004 (html jegyzet)

 • Automatikus tételbizonyítás Dr. Várterész Magda, Kádek Tamás 2014 (html jegyzet)

 • DNS számítógépek és formális modelljeik Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)

  • Jelen tankönyv a DNS molekula segítségével történő számítási problémák lehetséges megoldásait, a DNS molekulákon történő különböző (általában a természetben is megfigyelhető) műveletek által inspirált számítási modelleket, illetve a sejten belül történő „számítási folyamatok” modelljeit tekintjük át. DNS szerkezetének alapvető biokémiai leírása és a rajta végezhető műveletek megismerése után ismertetjük Adleman és Lipton úttörő kísérleteit, valamint az ezekre épülő számítási modelleket;; a szűrő modelleket és a DNS dominókat. Ezután a Watson-Crick automaták több változatát viszgáljuk meg és hasonlítjuk össze. További a DNS és a vele végezhető műveletek által inspirált számítási modelleket említünk, mint pl. különböző H-rendszereket, törlő-beszúró rendszereket. A konstruktív modellek kapcsán DNS origami kísérleti eredményeket is bemutatunk. Ugyancsak betekintünk az élő sejtekben végbemenő néhány „számítási” folyamatba és ezek modelljeibe. Röviden kitekintünk a bioinformatika irányába is. A DNS számítások hatékonysága a molekulák nagy számának köszönhető masszív párhuzamosságban és a Watson-Crick komplementaritásban rejlik, amit az összefoglalásban fejtünk ki kicsit bővebben.
 • Fejlett keresőalgoritmusok Dr. Aszalós László, Dr. Bakó Mária 2012 (html jegyzet)

  • Teljes forráskóddal megadott keresési módszerek bemutatását vállalja fel a jegyzet. A diszkrét feladatok optimális megoldására használatos, a szakirodalomban leginkább elterjedt módszereket mutatjuk be. Ezután egy konkrét feladatot, a korrelációs klaszterezést mutatjuk be, szintén megadva a komplett implementációt.
 • Fordítóprogramok feladatgyűjtemény Aszalós László, Herendi Tamás 2010 (html jegyzet)

  • A fordítóprogramok elméleti alapjai című tantárgy gyakorlataihoz kapcsolódó feladatok és megoldásaik gyűjteménye.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Formal Languages and Automata Theory Dr. Horváth Géza, Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)

  • This book discusses the most significant features of formal language theory;; the classes of the Chomsky-hierarchy and the corresponding classes of automata. There are three descriptions of the regular languages given;; regular grammars, regular expressions and finite automata (both deterministic and nondeterministic versions). The equivalence of these descriptions are proven. Moreover, finite state transducers, for example, Mealy and Moore automata are described. Linear languages are presented. The class of context-free languages are also widely used, Chomsky normal form and Bar-Hillel pumping lemma is presented. This class are also characterized by push-down automata. The parsing problem is solved by CYK and Earley algorithms. Context-sensitive languages form a much wider class. Kuroda normal form is proven for this class. Linear-bounded automata is shown. Turing machines and the class of recursively enumerable languages, as well as, the class of recursive languages are presented. Finally, closure properties of the mentioned classes are also proven.
 • Formal Verification of Programs Dr. Battyányi Péter 2014 (html jegyzet)

  • ALGOL-like languages, While-programs, recursive programs, disjoint parallel programs
 • Formális nyelvek és automaták Dömösi Pál, Falucskai János, Horváth Géza, Mecsei Zoltán, Nagy Benedek 2011 (html jegyzet)

  • A jegyzet bevezetést nyújt a formális nyelvek és automaták elméletének alapvető fogalmaiba. A tananyag elsajátítását gyakorlati feladatok könnyítik meg. (formális nyelv, formális rendszer, véges automata, reguláris nyelv, lineáris nyelv, környezetfüggetlen nyelv, környezetfüggő nyelv, rekurzívan felsorolható nyelv, Turing-gép, nyelvtanrendszer)
  • Digitális Tankönyvtár
 • Hálózati folyamok Dr. Nagy Tamás 2011 (html jegyzet)

  • A tananyag a hálózati folyamokkal foglalkozik, főbb fejezetei a következők;; Gráfelméleti alapfogalmak. Gráf, digráf, út, vágás fogalma. Az út és a vágás dualitása. Címkézési technika. Minimális út - maximális potenciál feladatpár. CPM/time módszer, PERT módszer. Maximális folyam - minimális vágás feladatpár. Csúcskapacitásos folyamfeladat. Minimális költségű folyam. Veszteséges, nyereséges folyamok. Kőnig feladatok (Házasság feladat). Ellátási feladat. Szállítási feladat megoldása "magyar" módszerrel. Hozzárendelési feladat megoldása "magyar" módszerrel. Szűk keresztmetszet feladatok (Futószalag feladat). Trans-shipment feladat. Két fő célja van a tananyagnak, az első cél az elsajátítandó tananyag részletes ismertetése, a második pedig a tananyag könnyebb megértése érdekében nagyon sok mintafeladat megoldása. A módszerek, algoritmusok elsajátítása egy-egy egyszerű példán történik, majd sorra következik a nagyszámú gyakorlati feladat. Ezekkel rámutatunk a matematikai eszközök gyakorlatban történő alkalmazhatóságára. A feladatok kézi megoldása az elméleti háttér jobb megértését szolgálja.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Információ- és kódelmélet Fegyverneki Sándor 2011 (html jegyzet)

  • entrópia, I-divergencia, Sardinas-Patterson algoritmus, prefix kód, Huffman-kód,Shannon-Fano kód Gilbert-Moore kód, csatornakapacitás Arimoto-Blahut algoritmus, csatornakódolás,Hamming távolság, Hamming kód
  • Digitális Tankönyvtár
 • Információelmélet Gáll József és Pap Gyula (pdf jegyzet)

 • Informatikai biztonság és kriptográfia Folláth János, Huszti Andrea, Pethő Attila 2011 (html jegyzet)

  • Az adatvédelem szükségessége és céljai. Az adatok osztályozása. Kockázati tényezők és védelmi intézkedések. Adatbiztonság szabályozása, magyar törvények. Ügyviteli védelem. Azonosítás és jogosultságkezelés. Szövetségi ID menedzsment. Kriptográfiai alapismeretek. Hash függvények és a digitális aláírás. Alkalmazások. Nyilvános kulcs infrastruktúra, hitelesítő szervezetek.
  • Digitális Tankönyvtár
 • Számításelmélet Dr. Herendi Tamás 2014 (html jegyzet)

  • A Számításelmélet kuzushoz kapcsolódó egyetemi jegyzet. Fő célja az algoritmus, algoritmikus megoldhatóság, eldönthetőség és a bonyolultségelmélet alapfogalmainak és összefüggéseinek ismertetése. (algoritmusok, kiszámíthatóság, bonyolultságelmélet, formális nyelvek, Turing-gép, rekurzív nyelvek, megállási probléma, nemdeteminisztikus Turing-gép, NP-teljesség)
 • Theory of Computing Dr. Herendi Tamás 2014 (html jegyzet)

  • Lecture notes of the course Theory of Computing. The main goal is explanation and observation the basic concepts of algorithm, algorithmical solvability, decidability and complexity.
 • Új számítási paradigmák Dr. Nagy Benedek 2014 (html jegyzet)

  • Jelen tankönyv az újelvű, illetve nemhagyományos számítási paradigmákba nyújt betekintést. A hagyományos paradigma (Turing gép, kétértékű logika, Neumann-elv) rövid átismétlése után részletesen tekintjük az intervallum-értékű logikára épülő intervallumértékű számítások elméletébe. Ebben a paradigmában, a bitek száma, vagyis a párhuzamosság foka változhat a számítás során. Ennek köszönhetően pl. a PSPACE-teljes qSAT probléma lineáris lépésszámmal megoldható. A DNS szerkezetének és a vele végezhető műveleteknek a megismerése után Adleman úttörő kísérletét ismertetjük. Ezután röviden bemutatjuk a csillós egysejtűekben folyó génképzési művelet egy modelljét. Ugyancsak betekintünk az élő sejt biokémiai folyamatai által inspirált membránszámítások elméletébe. Ezek a számítások a multihalmaz számításokkal rokonok. Az aktív membránok segítségével akár lineáris időben tudunk exponenciális tárhelyet létrehozni a masszív párhuzamosság által. Bemutatjuk a P-automaták működését is. Végül rövid kvantummechanikai bevezetés után az alapvető kvantumkapukat és kvantumalgoritmusokat nézzük meg.

Tesztelés

Valószínűségszámítás, statisztika